آموزش خیاطی با متد ترک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است