موسسه باراناهنر

موسسه باراناهنر

آموزش احجام چوبی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

41 3
20%
تخفیف

آموزش زیورآلات چوبی ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش ظروف چوبی ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش منبت ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش مجسمه سازی با چوب ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان