فائزه دولت آبادی بحرالفنون

فائزه دولت آبادی

مدرس تصویرسازی

شهر

قزوین

دوره های مدرس عزیز :

کاور دوره ها 1
5%
تخفیف

آموزش تصویرسازی دیجیتال باموبایل

بدون امتیاز 0 رای
408,500 تومان
408,500 تومان
طراحی کاراکتر و فضاسازی بحرالفنون
30%
تخفیف

آموزش جامع طراحی کاراکتر و فضاسازی

بدون امتیاز 0 رای
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
آموزش مجازی فضاسازی
15%
تخفیف

آموزش فضاسازی

بدون امتیاز 0 رای
510,000 تومان
510,000 تومان

آموزش نقاشی مدادرنگی

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان
380,000 تومان
دوره آموزشی فیگور
15%
تخفیف

آموزش تصویرسازی پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
510,000 تومان
510,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان
280,000 تومان
آموزش تصویرسازی بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تصویرسازی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
441,000 تومان
441,000 تومان