فائزه دولت آبادی بحرالفنون

فائزه دولت آبادی

مدرس تصویرسازی

شهر

قزوین

دوره های مدرس عزیز :

آموزش تصویرسازی با تکنیک ماژیک
30%
تخفیف

آموزش تصویرسازی با تکنیک ماژیک

بدون امتیاز 0 رای
521,500 تومان
521,500 تومان
745,000 تومان

آموزش تصویرسازی پاستل

بدون امتیاز 0 رای
755,000 تومان
755,000 تومان
500,000 تومان
1,878,000 تومان
430,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر و فضاسازی
50%
تخفیف

آموزش طراحی کاراکتر و فضاسازی

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
800,000 تومان

آموزش فضاسازی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان

آموزش نقاشی مدادرنگی

بدون امتیاز 0 رای
768,000 تومان
768,000 تومان

آموزش تصویرسازی پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان
280,000 تومان

آموزش تصویرسازی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان
490,000 تومان