افروز امینی

افروز امینی

نقاش و مدرس نقاشی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش نقاشی مدادرنگی

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان

آموزش طراحی و پرداز با مداد

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان

آموزشی طراحی پایه

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
آموزش نقاشی مدادرنگی بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش نقاشی مدادرنگی ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان