مارال عباسپور بحرالفنون

مارال عباسپور

آموزش موسیقی

( چنگ رومی ، کالیمبا ، سنتور )

شهر

ترکیه ، آلانیا

دوره های مدرس عزیز :

آموزش چنگ رومی بحرالفنون
33%
تخفیف

آموزش چنگ رومی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره پیشرفته )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
800,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره متوسط )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
800,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره مبتدی )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
800,000 تومان