لیلا کیکانی بحرالفنون

لیلا کیکانی

آموزش عروسک سازی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش عروسک سازی بحرالفنون
24%
تخفیف

آموزش عروسک روسی خنگول (جامع)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
350,000 تومان
آموزش عروسک سازی بحرالفنون
13%
تخفیف

آموزش عروسک روسی خنگول (ترم 2)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش عروسک سازی بحرالفنون
13%
تخفیف

آموزش عروسک روسی خنگول (ترم ۱)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
200,000 تومان