فاطمه رزمجو

فاطمه رزمجو

خیاط و مدرس تریکودوزی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش تریکو دوزی بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تریکودوزی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان
2,700,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره سوم )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره دوم )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره اول )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان