آناهیتا کریمی

آناهیتا کریمی

نقاش و مدرس نقاشی

صفحه اینستاگرام

anahita.karimi.watercolor

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

کاور دوره ها
15%
تخفیف

آموزش نقاشی پاستل روغنی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان
850,000 تومان
660,000 تومان
660,000 تومان
792,000 تومان

آموزش طراحی کاربردی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
792,000 تومان
792,000 تومان
1,056,000 تومان
آموزش آبرنگ بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش نقاشی آبرنگ ( جامع )

5.00 1 رای
1,457,280 تومان
1,457,280 تومان
آموزش طراحی کاربردی بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش طراحی کاربردی (جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,478,400 تومان
1,478,400 تومان
آموزش راپید و آبرنگ بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش نقاشی راپید و آبرنگ ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,056,000 تومان
1,056,000 تومان
آموزش مجازی نقاشی بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش جامع طراحی، آبرنگ و راپید

بدون امتیاز 0 رای
3,991,680 تومان
3,991,680 تومان