آناهیتا کریمی

آناهیتا کریمی

آناهیتا کریمی

نقاش و مدرس نقاشی

صفحه اینستاگرام

anahita.karimi.watercolor

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش طراحی پرسپکتیو

بدون امتیاز 0 رای
1,575,000 تومان
1,575,000 تومان

آموزش نقاشی پاستل روغنی

بدون امتیاز 0 رای
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان

آموزش نقاشی راپید و آبرنگ ( ترم 1 )

بدون امتیاز 0 رای
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان

آموزش نقاشی راپید و آبرنگ ( ترم 2 )

بدون امتیاز 0 رای
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان

آموزش طراحی کاربردی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
1,365,000 تومان
آموزش مجازی آبرنگ
5%
تخفیف

آموزش نقاشی آبرنگ ( جامع )

5.00 1 رای
2,294,250 تومان
2,294,250 تومان
آموزش مجازی طراحی
5%
تخفیف

آموزش طراحی کاربردی (جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,294,250 تومان
2,294,250 تومان
آموزش راپید و آبرنگ بحرالفنون
5%
تخفیف

آموزش نقاشی راپید و آبرنگ ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,995,000 تومان
1,995,000 تومان
آموزش مجازی نقاشی بحرالفنون
9%
تخفیف

آموزش جامع طراحی، آبرنگ، راپید و پاستل روغنی

بدون امتیاز 0 رای
7,555,500 تومان
7,555,500 تومان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است