الهام حیدرزاده

الهام حیدرزاده

مدرس نقاشی روی سفال و پارچه

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش نقاشی روی سفال بحرالفنون
20%
تخفیف

آموزش نقاشی روی سفال

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان
720,000 تومان

آموزش نقاشی چهره روی سفال

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان

آموزش نقاشی روی پارچه

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان