زهرا مهدوی

زهرا مهدوی

مدرس تذهیب و طراحی سنتی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش تذهیب بحرالفنون
18%
تخفیف

آموزش تذهیب ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,150,000 تومان
1,150,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
9%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم چهارم)

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان
320,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
9%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم سوم)

5.00 1 رای
320,000 تومان
320,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
9%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم دوم )

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان
320,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
9%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم اول )

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان
320,000 تومان