زهرا مهدوی

زهرا مهدوی

مدرس تذهیب و طراحی سنتی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

آموزش تذهیب بحرالفنون
34%
تخفیف

آموزش تذهیب ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان
790,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم چهارم)

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
270,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم سوم)

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
270,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم دوم )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
270,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم اول )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
270,000 تومان