زهرا مهدوی

زهرا مهدوی

مدرس تذهیب و طراحی سنتی

شهر

تهران

دوره های مدرس عزیز :

400,000 تومان
400,000 تومان
آموزش مجازی تذهیب
15%
تخفیف

آموزش تذهیب ، طراحی سنتی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,360,000 تومان
1,360,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان

آموزش تذهیب ، طراحی سنتی ( ترم دوم )

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
400,000 تومان

آموزش تذهیب ، طراحی سنتی ( ترم اول )

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
400,000 تومان