آموزش تذهیب
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم اول )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم اول

270,000 تومان
آموزش تذهیب
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم دوم )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم دوم

270,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره اول )

5.00 1 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره اول

1,000,000 تومان

آموزش تصویرسازی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره آموزش مجازی تصویرسازی مقدماتی

450,000 تومان

آموزش خوشنویسی با خودکار

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

300,000 تومان

آموزش رشتی دوزی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره آموزش مجازی رشتی دوزی

450,000 تومان
آموزش زیورآلات چوبی
20%
تخفیف

آموزش زیورآلات چوبی ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,080,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی زیورآلات چوبی

2,080,000 تومان

آموزش شماره دوزی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش مجازی شماره دوزی

300,000 تومان

آموزش طراحی کاربردی پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی طراحی کاربردی پیشرفته

800,000 تومان

آموزش طراحی کاربردی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

دوره آموزش مجازی طراحی کاربردی مقدماتی

600,000 تومان
آموزش ظروف چوبی
20%
تخفیف

آموزش ظروف چوبی ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,600,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی ظروف چوبی

2,600,000 تومان

آموزش کچه پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

دوره آموزش مجازی کچه پیشرفته

700,000 تومان

آموزش کچه مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش مجازی کچه مقدماتی

300,000 تومان
20%
تخفیف

آموزش مجسمه سازی با چوب ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
3,120,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی مجسمه سازی

3,120,000 تومان
آموزش منبت
20%
تخفیف

آموزش منبت ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
3,120,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی منبت

3,120,000 تومان

آموزش نقاشی آبرنگ ( پیشرفته ، طبیعت آبرنگی )

بدون امتیاز 0 رای
780,000 تومان

دوره آموزش مجازی نقاشی آبرنگ پیشرفته

780,000 تومان