آموزش تذهیب
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم اول )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم اول

270,000 تومان
آموزش تذهیب
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم دوم )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم دوم

270,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره اول )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره اول

1,000,000 تومان
آموزش تریکودوزی
10%
تخفیف

آموزش تریکودوزی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره جامع

2,700,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره دوم )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره دوم

1,000,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره سوم )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره سوم

1,000,000 تومان

آموزش تصویرسازی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره آموزش مجازی تصویرسازی مقدماتی

450,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره پیشرفته )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (پیشرفته)

800,000 تومان
آموزش چنگ رومی
33%
تخفیف

آموزش چنگ رومی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (جامع)

1,600,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره مبتدی )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (مبتدی)

800,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره متوسط )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (متوسط)

800,000 تومان

آموزش خوشنویسی با خودکار

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

300,000 تومان

آموزش رشتی دوزی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره آموزش مجازی رشتی دوزی

450,000 تومان
آموزش زیورآلات چوبی
20%
تخفیف

آموزش زیورآلات چوبی ( جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,080,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی زیورآلات چوبی

2,080,000 تومان
آموزش شماره دوزی
20%
تخفیف

آموزش شماره دوزی

بدون امتیاز 0 رای
240,000 تومان

دوره آموزش مجازی شماره دوزی

240,000 تومان
آموزش طراحی کاربردی
30%
تخفیف

آموزش طراحی کاربردی (جامع )

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان

دوره آموزش مجازی طراحی کاربردی (جامع)

980,000 تومان